CONTACT US

Xobolt

YA EV Technology Pvt. Ltd.

 

Our Offices:

Jaipur

44, Jai Bhawani Nagar, Khatipura,

Jaipur-302012

New Delhi

139/E, Lower Ground Floor, Savitri Nagar New Delhi-110017